مطالب توسط نوشین موسوی

فناوری در خدمت سلامت افراد دارای اختلال طیف اتیسم

همان‌طور که در مطلب فناوری یاری‌رسان چیست؟ به طور مفصل گفته شد، فناوری یاری‌رسان بخشی است شامل دستگاه‌های یاری‌رسان، سازگار و توانبخش برای افراد ناتوان، که جهت افزایش، حفظ یا بهبود قابلیت‌های عملکردی افراد دارای معلولیت استفاده می‌شود. خدمات فناوری یاری‌رسان هر خدمتی است که به طور مستقیم به فرد دارای معلولیت در انتخاب، کسب […]

فناوری یاری‌رسان چیست؟

  فناوری یاری‌رسان شامل دستگاه‌های یاری‌رسان، سازگار و توانبخش برای افراد ناتوان است که جهت افزایش، حفظ یا بهبود قابلیت‌های عملکردی استفاده می‌شود. خدمات فناوری یاری‌رسان هر خدمتی است که به طور مستقیم به فرد دارای معلولیت در انتخاب، کسب یا استفاده از یک دستگاه فناوری یاری‌رسان کمک می‌کند. معمولا کودکانی که مبتلا به اوتیسم […]

فناوری یاری‌رسان، حامی کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم

  این آماری است که احتمالا اکثر شما را بسیار متعجب خواهد کرد: بر اساس داده‌های سازمان بهزیستی کل کشور، یک نفر از هر ۱۰۰ کودک در طیف اوتیسم قرار دارد. هنگامی که افراد دارای نا‌توانی‌های شدید گفتاری و زبانی هستند، استراتژی‌های ارتباطی تقویتی و جایگزین (AAC) می‌تواند فرصتی برای بیان خود و داشتن پل […]